Federacja

Czy KFSE posiada księgę znaków odnośnie wykorzystania loga KFSE

Oczywiście, że tak. Wspomniana księga dostępna jest w sekcji Dla Mediów.

Bezpośredni odnośnik do wspomnianej sekcji to: kfse.pl/dla-mediow