Federacja

Czy mogę używać loga KFSE do swoich celów

Logo KFSE określane jest jako znak towarowy organizacji i grupy Krajowej Federacji Sportów Elektronicznych. Z tej uwagi wykorzystanie wspomnianego loga dopuszczalne jest tylko za wiedzą i jednoczesną zgodą władz KFSE.