Ochrona konta

Czy moje dane są bezpieczne w KFSE

Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, jakie powierzane są KFSE przez naszych klientów, partnerów oraz członków, osoby zarządzające i przetwarzające powierzone dane im powierzające dokładając wszelkich starań, aby klasa zabezpieczeń była zawsze najwyższa. KFSE stawia sobie za cel, aby wszelkie przetwarzane dane były przechowywane oraz przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzonych działań. Dostęp do danych w zależności od ich wrażliwości oraz rodzaju, mają dostęp tylko i wyłącznie osoby, które zostały wcześniej przeszkolone z polityki bezpieczeństwa oraz sposobie przetwarzani danych, podpisały klauzury poufności i nierozpowszechniania informacji.