Ochrona konta

Kto ma dostęp do moich danych

Dostęp do danych, jakie Państwo przekazali KFSE mają wyłącznie osoby uprawione, które zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa, sposobu przetwarzania danych oraz podpisały klauzury poufności. Osoby z dostępem do Państwa danych będą przetwarzać je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnego zadania.